January, 2008
Archive

January 1, 2008

1. PLAN AHEAD AND PREPARE

Kia tika mai te mahere, i mua i te haerenga Plan ahead by considering your goals and

Read article

January 1, 2008

2. TRAVEL AND CAMP ON DURABLE GROUND

Kaua koe e kōtiti i ngā arahikoi, kia tika mai koe te wāhi, hopuni ai What effect

Read article

January 1, 2008

3. DISPOSE OF WASTE PROPERLY

Kaua koe e tukinotia i a Papatuānuku “Man is the conscious mind of Mother

Read article

January 1, 2008

4. LEAVE WHAT YOU FIND

Kaua koe e raweketia ngā wāhi tapu,me ngā wāhi motuhake rānei People visit

Read article

January 1, 2008

5. MINIMISE THE EFFECTS OF FIRE

Me tupato koe ki ngā ariā o te ahi Fires destroy important natural areas each

Read article

January 1, 2008

6. RESPECT WILDLIFE AND FARM ANIMALS

Me kauanuanu koe ki ngā kararehe katoa Encounters with wildlife inspire wonder.

Read article

January 1, 2008

7. BE CONSIDERATE OF OTHERS

Me whaiwhakaaro koe, ki ētahi atu Today, we must consider the rights of traditional

Read article